Čujte me Judejci i Jeruzalemljani, vjerujte Gospodu Bogu svojemu i bićete jaki, vjerujte prorocima njegovim i bićete srećni. 2 Dnevnika 20: 20.

UPOZORENJE  ZA  ŽIDOVE!

 BJEŽITE IZ EUROPE !  ANTIKRIST DOLAZI DA UNIŠTI ŽIDOVE !  

Isus zove Židove da se vrate u Izrael da bi se spasili od opustošioca.

Pogledajte SV515–1 Jesus poziva svoju Židovske braću i sestre da pobjegnu iz Europe

 Pročitajte DV515-1  Poruka upučena Židovima da ostave Europu

Snovi Vizije 7 kolovoz 2016

 

 

                                                                              

Jer Gospod Jahve (Vječni Stvoritelj), ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim, prorocima. 

Amos 3:7-8.

Sedmog svibnja, 2016 GOSPOD ISUS je počeo objavljivati svijetu poruke upozorenja presude.

Njegovi ljudi su pozvani da ostave grijeh,da izađu iz palih crkava, i da ga slijede.

 

  SV 528  6000 godina sotone i njegovih demona su prošle.  

 Isus izjavljuje: “6,000 godina, koje je Bog dao sotoni da ima vlast nad zemljom sa svojim demonima su završene.” “…Sotona, đavo, zna da je njegovo vrijeme izbrojano. On će uništiti zemlju sa (7) milijarda stanovnika, jer je došlo vrijeme da više neće dominirati svijetom.”  “ Mir i Subota će se vratiti u Svemiru.

 Pročitajte  SV 528 cro. publ.
 SV 524 Cro. Publ,  Sotona, će istrijebiti sa zemlje Israel s nuclearnim na kraju svijeta

To je kraj svijeta”, Povika ISUS, sin Božji, “Kraj zemlje sa njenim sedam milijardi stanovnika!  Nitko neće pobjeći!”                                                                   

Pročitalte SV 524 Cro. publ. SV521.  144,000 su ZAPEČAĆENI s BOŽJIM PEČATOM. ISUS DOLAZI!

“Oni su pravi svjetkovaoci sedmog dana SUBOTE. Oni su bili opravadani poslušnošću Suboti. Gospod mi je rekao: “Ja sam ih zatvorio. Neizbrisiv znak Božji je na njima. Njihova destinacija je upisana: BOG, NOVI JERUZALEM.” SV 521:4:16-18.


SV520-2. Anđeo sedme čaše čeka NALOG ISUSA. Zatim toga ISUS je na oblaku. 

Snažni tsunamiji će uništiti zemlju sa svim kontinentima. Svi otoci, veliki i mali će ižčeznuti s površine zemlje.  SV 520-2, 2,7.


SV 519.   SVIJEĆNJAK crkve LAODICEJE ADVENTISTA sedmog dana je UGAŠEN

 “Laodiceja je preljubnica i bludnica. Moj nebeski otac ju je odbacio. Ona je s antikristom i ekumenskim crkvama. Ona ima njegov žig 666: sinagoga sotone. SV 519:5:7-8


 


SV 515-1 SVI ŽIDOVI su pozvani da se vrate u IZRAEL. Milijarde DEMONA će uništiti EUROPU.

             TO JE PORUKA ADRESIRANA ŽIDOVIMA U Europi i drugim djelovima svijeta. 

        “Odlazite!  Spasite svoje  živote! Spasite vašu obitelj! Vratite se u vašu domovinu!”

DV513.    BOG, OTAC je ODBACIO i OSUDIO Crkvu Laodiceje

ISUS ju je volio kao svoju suprugu. Nije mogo ništa više učiniti da ih dovede natrag Bogu. Presuda njegovog oca je neopoziva.

33677v

 

 SV512-1.   “JAMA BEZDANA je OTVORENA.”

Crkva Filadelfije ima ključ jame bezdana. To je božanski ključ


SV 511 Isus zove svoje vjernike da izađu iz crkava koje ne drže SUBOTU sedmog dana

Ovo je zadnja poruka princa života za vas. Pređite na stranu Vječnoga. Izađite iz svih crkava koje ne drže SUBOTU, da bi postali sveti ljudi, Božji Izrael na zemlji. 
SV 508  Crkva Filadelfija je primila duh proroštva od Isusa.

Snovi i Vizije će završiti duh proroštva od Ellen White, tada će doći kraj. Isus pomazuje Jeanine Sautron s duhom proroštva.

 Pogledajte SV 508  na You Tube


 SV 506.  Tuš užarenog kamenja pada s neba na Martinik u Fort-de-France.

 Otok Reunion će isto primiti gnjew Božji. Otok Martinik će nestati. Posvuda, mereoriti su sijali opustošenje. Sve je bilo spaljeno. Ovaj gnjew je upučen najviše protiv adventista sedmog dana. Isus će stati na kraj preljube, bluda, ljubav novca i ljubav svijeta.